عنوان: شرط در نيت اعتکاف
سوال :

آيا معتکف مي‌تواند به هنگام نيت اعتکاف شرط کند که هر زمان خواست حتي در روز سوم بدون عذر يا با عذر از اعتکاف خارج شود؟ در صورتي که چنين شرطي کرد، اما از اعتکاف خارج نشد، اعتکاف او صحيح است يا خير؟


پاسخ:

چنين شرطي منعقد نمي‌شود و اگر معتکف شد، بايد سه روز در مسجد بماند.