عنوان: معاشرت با افراد لاابالي
سوال :

معاشرت با افراد لا اباليِ نسبت به طهارت و نجاست چه حکمی دارد؟ آيا می‌توان از غذای آن‌ها استفاده کرد؟


پاسخ:

تفحّص لازم نيست و معاشرت با آن‌ها اشکال ندارد.