عنوان: رويت هلال ماه شوال
سوال :

اگر در شب اول ماه در شهري ماه رؤيت شود، براي ديگر شهرهاي هم‌افق يا شهرهايي که اختلاف افق کمي دارند، هم کفايت مي‌کند و اول ماه به حساب مي‌آيد؟


پاسخ:

در ايران هر کجا ماه ديده شود، براي ساير شهرهاي ايران کفايت مي‌کند.