عنوان: گرفتن دست مزد فرزندان براي كار كردن در خانه
سوال :

آيا فرزندان در صورت كار در خانه مى توانند ادعاى دست مزد يا سود كنند؟


پاسخ:

چون چنين رسمي در ميان مردم نيست، نمي تواند و همچنين زن بخواهد از شوهر مزد بگيرد جايز نيست، چون كار كردن در خانه يك امر عقلائي است.