عنوان: نحوۀ برخورد با پسر شرور در خانواده
سوال :

پسر جوانی دارم که مدام با اعضای خانواده درگیری دارد و به قول معروف حرف حساب سرش نمی‌شود و فقط حرف خودش را می‌زند. در خانه بیشتر با پدرش ناسازگار است و چون نمی‌تواند به پدرش زور بگوید عصبانیتش را سر من و خواهر بزرگش خالی می‌کند. دخترم از استرس حال و روز خوبی ندارد. همسرم در امر تربیت فرزندان هیچ وقت به من کمک نکرده و همیشه به زور و کتک خواسته مشکلات را حل کند، برای همین به خاطر ترس از زد و خورد، آزار و اذیت پسرم را به او نگفتم و پسرم روز به روز خشن‌تر شده است. برای آرام  شدن اوضاع خانه چه کار کنم؟


پاسخ:

شما باید مواظب باشید آن پدر و پسر، عصبانی و تحریک به خشونت نشوند و اگر عصبانی شدند، باید با جواب ندادن و گاهی با بی‌اعتنایی و نشنیده گرفتن حرف‌ها و کارها، آرامش خانه را حفظ  کنید. دختر شما هم باید به این گونه چیزها اهمیّت ندهد و با برادر مشاجره نکند که به مصلحت نیست.