عنوان: رعایت ترتیب در غسل ترتیبی
سوال :

در غسل ترتيبي آيا رعايت ترتيب در هر قسمت نيز لازم است؛ مثلاً مي‌تواند پا‌ها را زودتر از دست‌ها بشويد؟


پاسخ:

می‌تواند.