عنوان: غسل مستحب مثل غسل زیارت با چه چیزی باطل می‌شود؟
سوال :

غسل‌هاي مستحب مثل غسل زيارت ائمّۀ معصومين(سلام‌الله‌علیهم) و غسل جمعه، به چه چيز باطل مى‌شود؟


پاسخ:

یک شبانه‌روز آن غسل باقی است، ولی اگر از او حدثي سر بزند، برای نماز و مانند آن باید وضو بگیرد.