عنوان: توصيه اخلاقي در رابطه با اعتکاف
سوال :

با توجّه‌ به‌ نزديكي‌ ماه‌ رجب‌ و ايّام‌ البيض‌ و از آنجا كه‌ اكثر قريب‌ به‌ اتّفاق‌ معتكفين‌ را قشر جوان‌ تشكيل‌ مي‌دهند، مستدعي‌ است‌ معتكفين‌ را از رهنمودها و ارشادات‌ خود بهره‌مند سازيد تا ره‌ توشه‌اي‌ براي‌ حيات‌ معنوي‌ آنان‌ باشد.


پاسخ:

بسمه‌ تعالي‌

چون‌ اعتكاف‌ عملي‌ است‌ كه‌ توفيق‌ آن‌ را به‌ همه‌ نمي‌دهند، افرادي‌ كه‌ موفّق‌ به‌ آن‌ شده‌اند بايد از اين‌ فرصت‌ عالي‌ استفاده عالي‌ شود اوّلاً بايد بدانند در اين‌ چند روزه‌ مي‌شود ر اه‌ صد ساله‌ را پيمود و به‌ درجات‌ بالائي‌ رسيد و ثانياً چون‌ دعا مستجاب‌ است‌ به‌ فكر فرج‌ و ظهور آقا باشند و اگر صلاح‌ نيست‌ حفظ‌ نظام‌ مقدّس‌ و رفع‌ مفاسدي‌ كه‌ جلو آمده‌ است‌ و ثالثاً در اين‌ چند روزه‌ يك‌ تعهّد جدّي‌ با خداوند متعال‌ داشته‌ باشند و توفيق‌ آن‌ را از او بخواهند و آن‌ تقيّد به‌ نماز اوّل‌ وقت‌ و تقيّد به‌ خدمت‌ به‌ شيعيان‌ اهل‌ بيت‌ :، و به‌ همه معتكفين‌ مخصوصاً به‌ جوان‌هاي‌ عزيز تذكّر مي‌دهم‌ كه‌ اين‌ دو عبادت‌ از هر اعتكافي‌، از هر حج‌ّ و عمره‌اي‌، از هر زيارتي‌ حتّي‌ زيارت‌ امام‌ حسين‌ 7 بالاتر و محبوبتر است‌. از همه شما عزيزان‌ التماس‌ دعا دارم‌.