عنوان: کلاس آموزشي موسيقي
سوال :

با توجّه‌ به‌ رواج‌ كلاس‌هاي‌ آموزش‌ موسيقي‌ از سوي‌ خانه‌هاي‌ فرهنگ‌ و امثالهم‌ و نيز كشيده‌ شدن‌ جوانان‌ و نوجوانان‌ به‌ سوي‌ آن‌ كلاس‌ها، خواهشمند است‌ حكم‌ شرعي‌ استفاده‌ از آلات‌ موسيقي‌ از قبيل‌ تار، سه‌تار، سنتور، دايره‌، تنبور و ويالون‌ را جهت‌ آگاهي‌ مردم‌ متديّن‌ و مذهبي‌ شهرمان‌ به‌ طور مفصّل‌ در خصوص‌ موارد ذيل‌ بيان‌ فرماييد.

1ـ آموزش‌ دادن‌ و ياد گرفتن‌.

2ـ نواختن‌.

3ـ خريد و فروش‌ آلات‌ موسيقي‌.

4ـ نگهداري‌ آلات‌ موسيقي‌.

5ـ نحوه جلوگيري‌ (امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر).

6ـ گوش‌ دادن‌ به‌ موسيقي‌.

 


پاسخ:

كليه آنچه‌ مورد سؤال‌ در موارد 1 و 2 و 3 و 4 و 6 است‌ حرام‌ است‌ و همگي‌ به‌ اندازه امكان‌ كه‌ تنش‌ ايجاد نشود بايد نهي‌ از اين‌ گونه‌ منكرات‌ بنمايند.