عنوان: عيد فطر
سوال :

با سلام

آیا مکلف برای تشخیص اینکه چه روزی عید فطر است، باید از مرجع تقلید خود سوال کند یا منتظر اعلام ولی فقیه باشد؟ به عبارت دیگر اگر ولی فقیه روزی را به عنوان عید فطر اعلام نمود، مکلف باید روزه خود را افطار کند یا صبر کند تا ببیند مرجع تقلیدش چه روزی را به عنوان عید تعیین می کند؟

 


پاسخ:

بسمه تعالی

این گونه چیز ها مربوط به حکومت اسلامی است و اگر حکومت جمهوری اسلامی روزی را به عنوان عیداعلام کرد همگی باید متابعت کنند.