عنوان: پيام به همايش تبليغ واطلاع رساني
شرح:

پيام‌ مرجع‌ عاليقدر حضرت‌ آية الله العظمي‌ مظاهري‌ «مدّظلّه‌‌العالي‌»

به‌ همايش‌ تبليغ‌ و اطلاع‌ رساني‌ ديني‌

 

برگزاري‌ همايش‌ تبليغ‌ و اطلاع‌ رساني‌ ديني‌ كه‌ با حضور شما داعيان‌ الي‌ الله و مبلّغان‌ رسالات‌ الله و به‌ مناسبت‌ بيست‌ و ششمين‌ سالروز تأسيس‌ سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي‌ به‌ فرمان‌ مبارك‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ «اعلي‌ الله كلمته‌» تشكيل‌ گرديده‌، فرصت‌ مغتنمي‌ است‌ تا بار ديگر اهميّت‌ و حساسيّت‌ موضوع‌ تبليغ‌ دين‌ و معارف‌ ديني‌ و وظايف‌ خطير مبلّغان‌ علوم‌ الهي‌ تبيين‌ و گوشزد گردد. به‌ اين‌ مناسبت‌ تذكّر نكاتي‌ چند را ضروري‌ مي‌شمارم‌:

1 ـ قرآن‌ كريم‌ به‌ عنوان‌ كتاب‌ جاودان‌ وحي‌ الهي‌ كه‌ به‌ تعبير خود: «بلاغٌ للنّاس‌» و كتاب‌ تبليغ‌ است‌، به‌ طور مكرّر برنامه‌ها و وظايف‌ مناديان‌ توحيد و مبلّغان‌ راه‌ حق‌ّ را به‌ بهترين‌ وجه‌ تشريح‌ فرموده‌ و از جمله‌ در سوره مباركه‌ فصّلت‌ نيز برنامه‌اي‌ بسيار عميق‌ و دقيق‌ را در چهار مرحله‌ به‌ عنوان‌ مسئوليّت‌هاي‌ تبليغ‌ كنندگان‌ دين‌ بيان‌ نموده‌ است‌:

نخست‌: ايمان‌ خالصانه دعوت‌ كنندگان‌ به‌ سوي‌ حق‌ّ كه‌ با عمل‌ صالح‌ و شيوه رفتاري‌ خود و در حقيقت‌ با تبليغ‌ عملي‌، دعوت‌ زباني‌ خود را تأكيد و تثبيت‌ مي‌كنند و با اعتقاد قلبي‌ و راسخ‌ خود به‌ حق‌ّ و حقيقت‌، بر عمل‌ صالح‌ خويش‌، صحّه‌ مي‌گذارند و در واقع‌، جامع‌ اركان‌ سه‌ گانه اقرار به‌ لسان‌ و عمل‌ به‌ اركان‌ و ايمان‌ به‌ جنان‌ هستند: «وَ من‌ أحسن‌ قولاً ممّن‌ دعا الي‌ الله و عَمل‌ صالحاً و قال‌ انّني‌ من‌ المسلمين‌».

دوّم‌: استفاده‌ از روش‌ دفع‌ بديهاي‌ و كژيها به‌ نيكي‌ها و خوبي‌هاست‌: «و لا تستوي‌ الحسنةُ و لا السِّيئةُ ادفع‌ بالّتي‌ هي‌ أحسن‌ فاذا الّذي‌ بينك‌ و بينه‌ُ عداوةٌ كأنّه‌ وَلي‌ٌّ حميم‌».

سوّم‌: خودسازي‌ و تهذيب‌ نفس‌ و فراهم‌ ساختن‌ مبادي‌ اخلاقي‌ براي‌ انجام‌ تبليغ‌ دين‌ خداوند «و ما يُلقَاها الاّ الذين‌ صَبرُوا و ما يُلَقّاها الاّ ذو حظ‌ّ عظيم‌».

چهارم‌: مبارزه‌ با موانع‌ و وساوس‌ شيطاني‌: «و امّا ينزغنّك‌ من‌ الشيطان‌ نزغ‌ٌ فاستعذ بالله انّه‌ هو السميع‌ العليم‌».

اين‌ آيات‌ مباركه‌، بهترين‌ و جامع‌ترين‌ برنامه‌ را براي‌ مبلّغان‌ رسالات‌ الهي‌ و مناديان‌ معارف‌ توحيدي‌ بيان‌ فرموده‌ است‌ و تمسّك‌ به‌ اين‌ آيات‌، رمز توفيق‌ و تأييد شما عزيزان‌ در مسير عمل‌ به‌ مسئوليّت‌ خطير تبليغ‌ و ترويج‌ دين‌ است‌.

2 ـ درك‌ شرايط‌ و اقتضائات‌ زماني‌ و مكاني‌ و تشريح‌ مسئوليّتهاي‌ اقشار مختلف‌ در قبال‌ آن‌ شرايط‌ و اقتضائات‌، جزء وظايف‌ سنگين‌ مبلّغان‌ ديني‌ است‌. امروز در حالي‌ كه‌ تهاجم‌ انديشه‌هاي‌ ضدّ ديني‌ به‌ وسيله صدها بنگاه‌ خبري‌ و هزاران‌ سايت‌ رسانه‌اي‌ به‌ اشكال‌ گوناگون‌، گسترش‌ يافته‌ است‌، تجهيز علمي‌ و عملي‌ براي‌ مبارزه بي‌ امان‌ با اين‌ تهاجم‌ بزرگ‌ فرهنگي‌ و فكري‌ از رسالتهاي‌ مهم‌ّ داعيان‌ الي‌ الله است‌ كه‌ توجّه‌ به‌ آن‌، بيش‌ از پيش‌ ضرورت‌ دارد.

3 ـ مواجهه عالمانه‌ و همراه‌ با بصيرت‌ و تدبير با آنچه‌ در حال‌ حاضر به‌ عنوان‌ برخي‌ فعاليّتهاي‌ مذهبي‌ و دين‌ گرايانه‌ و در واقع‌ ضدّ دين‌ و مذهب‌ صورت‌ مي‌پذيرد، همانند عرفانهاي‌ ساختگي‌ و پوچ‌، ترويج‌ خرافات‌ و موهومات‌، عوام‌ فريبي‌هاي‌ مدرن‌ و سوء استفاده‌ از اعتقادات‌ و مقدّسات‌ ديني‌ كه‌ متأسفانه‌ با تكيه‌ بر پاره‌اي‌ عوام‌ زدگي‌هاي‌ رايج‌، گسترش‌ پيدا كرده‌ است‌، از ديگر وظايف‌ خطير مبلّغان‌ علوم‌ و معارف‌ الهي‌ است‌ كه‌ بايد با ارائه‌ و تبيين‌ حقائق‌ روشن‌ و شيرين‌ دين‌ بويژه‌ براي‌ نسل‌ حقيقت‌ جو و تكامل‌ طلب‌ جوان‌ كه‌ تشنه واقعيّتهاي‌ متعالي‌ الهي‌ است‌، از رونق‌ خرافه‌ گرايي‌ و عوام‌ زدگي‌ جلوگيري‌ كنند و البته‌ اين‌، ممكن‌ نيست‌ مگر با تعميق‌ دانش‌ و بصيرت‌ كه‌ هم‌ براي‌ داعيان‌ الي‌ الله و هم‌ براي‌ دريافت‌ كنندگان‌ معارف‌ الهي‌، امري‌ لازم‌ و ضروري‌است‌.

4 ـ اهتمام‌ به‌ اعتلاء و پاسداشت‌ نعمت‌ بزرگ‌ خداوند تعالي‌ در دوران‌ حاضر كه‌ همان‌ انقلاب‌ و جمهوري‌ اسلامي‌ است‌، از ديگر مسئوليّتهاي‌ سنگيني‌ است‌ كه‌ بر دوش‌ مبلّغان‌ عزيز است‌. امانتي‌ كه‌ به‌ لطف‌ خداوند متعال‌ و هدايتهاي‌ حضرت‌ بقية الله الاعظم‌ «ارواحنا فداه‌» و به‌ مدد مجاهدت‌ امام‌ راحل‌ عظيم‌ الشأن‌«!» و خونهاي‌ مطهر شهيدان‌ و جانباختگان‌ راه‌ خدا به‌ دست‌ آمده‌ است‌ و حفظ‌ و حراست‌ از آن‌ اوّلاً بوسيله تبيين‌ مباني‌ نظري‌ و فقهي‌ آن‌ و ثانياً بواسطه اتّحاد و وحدت‌ كلمه‌ و همبستگي‌ همه‌جانبه ملّت‌ و ثالثاً بوسيله مبارزه‌ با آفت‌ها و آسيب‌هاي‌ مختلف‌ نظير فساد اخلاقي‌ و فساد اداري‌ و فساد اقتصادي‌ است‌. پاسداري‌ از اين‌ امانت‌ خطير الهي،‌ وظيفه يكايك‌ ماست‌ و هيچ‌ چيز حتّي‌ عملكردهاي‌ بد و نادرست‌ برخي‌ از مسئولان‌ كه‌ در هميشه تاريخ‌ و حتّي‌ در زمان‌ رسول‌ خدا و اميرمؤمنان‌ «صلوات‌ الله عليهما و آلهما» نيز وجود داشته‌ است‌ و همچنين‌ فشارها و ناملايمات‌ گوناگون‌ خصوصاً معضلات‌ معيشتي‌ و مشكلات‌ اقتصادي‌، نبايد ما را از اين‌ مسئوليّت‌ با اهميّت‌، غافل‌ و سُست‌ نمايد.

از خداوند تعالي‌ توفيق‌ شناخت‌ وظيفه‌ و عمل‌ كردن‌ به‌ وظيفه‌ را براي‌ شما مبلّغان‌ و مروّجان‌ دين‌ مسألت‌ مي‌كنم‌ و از برگزاركنندگان‌ اين‌ همايش‌ و مسئولان‌ محترم‌ سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي‌ استان‌ اصفهان‌، صميمانه‌ تشكّر و قدرداني‌ مي‌نمايم‌.

والسلام‌ عليكم‌ و رحمة الله و بركاته‌.

 

حسين‌ مظاهري‌

17 / جمادي‌ الثّاني‌ 1429

1/4/1387