عنوان: گزارش تصویری دیدار قائم مقام آستان قدس رضوی، جناب آقای بختیاری - 28/9/1397
شرح:

 

 گزارش تصویری دیدار قائم مقام آستان قدس رضوی، جناب آقای بختیاری

گزارش تصویری دیدار قائم مقام آستان قدس رضوی، جناب آقای بختیاری