عنوان: دیدار ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری«مدّظلّه‌العالی» به همراه نماینده محترم ولی‌ّفقیه در استان اصفهان - 25/1/1398 - عکس
شرح:

دیدار ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به همراه نماینده محترم ولی فقیه در استان اصفهان - 25/1/1398  / عکس