عنوان: گزارش تصویری دیدار حجة‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای - 2/3/1398
شرح:

گزارش تصویری

دیدار حجة‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای معاون اول رییس قوۀ قضائیه

«معارفۀ رییس کلّ جدید دادگستری استان اصفهان»

================================

====================

گزارش تصویری دیدار حجة‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای - 2/3/1398

گزارش تصویری دیدار حجة‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای - 2/3/1398

گزارش تصویری دیدار حجة‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای - 2/3/1398