عنوان: گزارش تصویری احیای شب نوزدهم- مسجد جامع اصفهان- 4/3/1398
شرح:

برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان

مسجد جامع اصفهان - 4/3/1398

===================================

=======================

برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان با حضور و سخنرانی معظّم‌له - 4/3/1398

برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان با حضور و سخنرانی معظّم‌له - 4/3/1398

برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان با حضور و سخنرانی معظّم‌له - 4/3/1398

برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان با حضور و سخنرانی معظّم‌له - 4/3/1398

Ehya1398-Shabe19-9.jpg

برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان با حضور و سخنرانی معظّم‌له - 4/3/1398