عنوان: پيام به اوّلين‌ كنفرانس‌ بين‌ المللي‌ مقاوم‌ سازي‌ و مديريّت‌ بلاياي‌ طبيعي‌
شرح:

پيام‌ مرجع‌ عاليقدر

حضرت‌ آية الله العظمي‌ مظاهري‌ «مدظله‌ العالي‌»

به‌ اوّلين‌ كنفرانس‌ بين‌ المللي‌ مقاوم‌ سازي‌ و مديريّت‌ بلاياي‌ طبيعي‌

برگزاري‌ اوّلين‌ كنفرانس‌ بين‌ المللي‌ مقاوم‌ سازي‌ و مديريّت‌ بلاياي‌ طبيعي‌، فرصت‌ مغتنمي‌ براي‌ بررسي‌ راههاي‌ پيشگيري‌ و يا كاهش‌ خسارتهاي‌ ناشي‌ از اينگونه‌ حوادث‌ و كمك‌ به‌ حفظ‌ سلامت‌ انسانهاست‌ و از اينرو همفكري‌ و تلاش‌ جمعي‌ صاحبنظران‌، مي‌تواند نتايج‌ مفيد و پُر باري‌ را به‌ همراه‌ داشته‌ باشد. ان‌ شاء الله.

تذكّر چهار نكته اساسي‌ را در اين‌ مجال‌ ضروري‌ مي‌شمارم‌:

1 ـ بلاياي‌ طبيعي‌، يكي‌ از جلوه‌هاي‌ قدرت‌ خداوند سبحان‌ و مظهر لطف‌ يا قهر اوست‌ و از اين‌ جهت‌ عالم‌ هستي‌ و انسان‌ بطور دائمي‌ در معرض‌ اينگونه‌ حوادث‌ قرار دارد. جدا از آنكه‌ توجّه‌ دادن‌ به‌ فلسفه بلاياي‌ طبيعي‌ به‌ انسانها جُزء وظايف‌ اصلي‌ مبلّغان‌ دين‌ و دستگاههاي‌ تبليغي‌ و فرهنگي‌ است‌ و در حقيقت‌ در اين‌ خصوص‌ بايد علاوه‌ بر مديريّت‌ فنّي‌، نوعي‌ مديريّت‌ فرهنگي‌ هم‌ صورت‌ پذيرد، ولي‌ وظايف‌ مهم‌ّ ديگري‌ هم‌، متوجّه‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ و نظارتي‌ خواهد بود كه‌ مهم‌ّترين‌ آن‌، برنامه‌ ريزي‌ براي‌ پيش‌ بيني‌ اين‌ حوادث‌ در حدّ ممكن‌ و پيش‌گيري‌ از افزايش‌ حجم‌ خسارتهاي‌ ناشي‌ از آن‌ مي‌باشد. به‌ خصوص‌ دستگاههاي‌ مسئول‌ در امر ساختمانها و مسكن‌ مردم‌ در اين‌ زمينه‌ بايد توجّه‌ جدّي‌ مبذول‌ نمايند و البته‌ اين‌ نكته‌ به‌ معناي‌ افزايش‌ سخت‌گيريهاي‌ اداري‌ و وضع‌ قوانين‌ دست‌ و پا گير نيست‌.

2 ـ در فرهنگ‌ والاي‌ اسلامي‌ بر انجام‌ همه امور بر اساس‌ انسجام‌ و استحكام‌، تأكيد ويژه‌ و فراوان‌ شده‌ است‌. از جمله‌ در روايتي‌ از پيامبر اكرم‌ «صلی الله علیه وآله وسلم» وارد شده‌ است‌ كه‌ «رَحم‌َ اللهُ مْرَءً اذا عَمل‌َ عَمَلاً أَحْكَمَه‌» خداوند رحمت‌ فرمايد كسي‌ را كه‌ وقتي‌ كاري‌ را صورت‌ مي‌دهد، آن‌ را محكم‌ و به‌ طور اساسي‌ و صحيح‌ به‌ انجام‌ رساند. اين‌ تأكيد ديني‌ و فرهنگي‌، به‌ طور ويژه‌، متوجّه‌ متخصّصان‌ و مجريان‌ در امور فنّي‌ و عمراني‌ و طرّاحان‌ و سازندگان‌ ساختمانها و مساكن‌ مردم‌، خصوصاً ساختمانهاي‌ عمومي‌ مهم‌ّ و مجتمع‌هاي‌ مسكوني‌ است‌. و اين‌ عزيزان‌ بايد به‌ عواقب‌ طرحها و اقدامات‌ خود از نظر حفظ‌ سلامت‌ انسانها، به‌ طور جدّي‌ بينديشند و بدانند كه‌ علاوه‌ بر مسئوليّتهاي‌ قانوني‌ در اين‌ زمينه‌، مسئوليّتهاي‌ سنگين‌ شرعي‌ و اخلاقي‌ نيز متوجّه‌ آنان‌ مي‌باشد.

3 ـ همه مردم‌ نيز در امور مختلف‌ شهري‌ و طبيعي‌ از جمله‌ در دو امر مهم‌ّ ساخت‌ مسكن‌ و منزل‌ خود و نيز در حفظ‌ محيط‌ زيست‌ ـ كه‌ تخريب‌ و بي‌ توجّهي‌ به‌ آن‌ در بسياري‌ از موارد، منجّر به‌ گسترش‌ خسارتهاي‌ بلاياي‌ طبيعي‌ مي‌شود ـ خود را موظّف‌ به‌ دقّت‌ و مراقبت‌ لازم‌ بشمارند و توجّه‌ داشته‌ باشند كه‌ در اين‌ خصوص‌ مسئوليّت‌ شرعي‌ و انساني‌ دارند.

4 ـ نكته آخر ولي‌ بسيار با اهميّت‌، آن‌ است‌ كه‌ براي‌ جلوگيري‌ يا كاهش‌ خسارتهاي‌ بلاياي‌ طبيعي‌، علاوه‌ بر رعايت‌ اموري‌ كه‌ گذشت‌، دقّت‌ در انجام‌ وظايف‌ ديني‌ يعني‌ اهتمام‌ به‌ فرائض‌ الهي‌ و اجتناب‌ از محرّمات‌ و حفظ‌ و احترام‌ به‌ حقوق‌ انسانها، از سوي‌ همه مردم‌ و بالاخص‌ از سوي‌ مسئولان‌ و خدمتگذاران‌ ملّت‌، نقش‌ بسيار اساسي‌ در ايمن‌ سازي‌ جامعه‌ از اينگونه‌ حوادث‌ زيانبار دارد. اگر فرهنگ‌ تقوي‌ و ايمان‌ بر جامعه‌اي‌ حاكم‌ گردد، نه‌ تنها بلاياي‌ طبيعي‌ بر آنها نازل‌ نخواهد گرديد بلكه‌ بركات‌ الهي‌ از زمين‌ و آسمان‌ بر آنها فرود خواهد آمد. «وَ لَو أَن‌ِّ أَهْل‌َ لقُري‌ امَنُوا وَاتِّقَوا لَفَتَحْنا عَليهم‌ بَرَكات‌ من‌َ السّماء وَ الاَرْض‌».

توفيقات‌ شما صاحبنظران‌ محترم‌ را در اين‌ همايش‌ از خداوند قادر متعال‌ مسألت‌ مي‌كنم‌.

 

حسين‌ المظاهري‌

19 / ربيع‌ الثاني/‌ 1428

17/2/1386