عنوان: پيام‌ معظّم‌له به‌ همايش‌ نسيم‌ نيايش‌
شرح:


پيام‌ مرجع‌ عاليقدر حضرت‌ آية الله العظمي‌ مظاهري «مدّظلّه‌ العالي‌»

به‌ همايش‌ نسيم‌ نيايش‌ «اداره كل‌ّ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ اصفهان‌»


نماز، قائمه‌ و ستون‌ دين‌ مبين‌ و روح‌ عبوديّت‌ اهل‌ ايمان‌ و مؤمنين‌ است‌. قرآن‌ كريم‌ از انجام‌ اين‌ فريضه انسان‌ ساز، با عنوان‌ «اقامه نماز» ياد مي‌فرمايد و با اين‌ تعبير پُر معنا، بر اين‌ نكته با اهميّت‌ تأكيد مي‌كند كه‌ نماز، يك‌ عبادت‌ ظاهري‌ و يك‌ قالب‌ بي‌ روح‌ نيست‌ كه‌ با صرف‌ قرائت‌ نماز گزار، حق‌ّ آن‌ اداء گردد، بلكه‌ عمودي‌ است‌ براي‌ آنكه‌ خميه عبوديّت‌ عبد در برابر پروردگار متعال‌ را به‌ پا دارد و به‌ طور مستمرّ و دائمي‌ از آن‌ نگاهباني‌ و صيانت‌ نمايد.

اين‌ «اقامه‌» وقتي‌ ممكن‌ خواهد شد كه‌ نماز، اوّلاً متّكي‌ به‌ «معرفت‌ و شناخت‌» و ثانياً همراه‌ با «توجّه‌ و حضور قلب‌» و ثالثاً موجب‌ «عمل‌ به‌ مقتضاي‌ عبوديّت‌» باشد .

شخص‌ نماز گزار پيش‌ از اقامه نماز بايد بداند كه‌ قصد ورود در چه‌ عرصه بلند و رفيعي‌ دارد و با معرفت‌ نسبت‌ به‌ عظمت‌ و اهميّت‌ نماز كه‌ «ان‌ّ الصّلوةَ كانت‌ علي‌ المؤمنين‌َ كتاباً موقوتاً» بر اين‌ فريضه الهي‌ وارد گردد و نيز بايد در هنگام‌ اداء اين‌ عبادت‌ حيات‌ بخش‌، توجّه‌ صرف‌ به‌ عالَم‌ معنا و خشوع‌ كامل‌ در برابر حضرت‌ رب‌ّ العالمين‌ را حفظ‌ نمايد تا مشمول‌ «الذّين‌ هم‌ في‌ صلاتهم‌ خاشعون‌» باشد و پس‌ از نماز نيز بايد به‌ آموزه‌ها و تعليمات‌ اين‌ فريضه درس‌آموز ، ملتزم‌ بوده‌ و به‌ مصداق‌ «ان‌ّ الصّلوة تنهي‌ عن‌ الفحشاء و المنكر و لَذكرُ الله اكبر» از هر بدي‌ و انحراف‌ بپرهيزد و دائماً خويش‌ را در محضر حق‌ّ تعالي‌ بداند. تنها در چنين‌ صورتي‌ است‌ كه‌ نماز «اقامه‌» شده‌ است‌ و بي‌ شك‌ّ اين‌ نماز گزار ، مشمول‌ «و الذّين‌ هم‌ علي‌ صلاتهم‌ يحافظون‌» و نيز مشمول‌ «الذّين‌ هم‌ علي‌ صلاتهم‌ دائمون‌» خواهد بود. هم‌ نماز را حفظ‌ و صيانت‌ كرده‌ است‌ و هم‌ به‌ طور دائمي‌ و مستمرّ در حال‌ نماز خواهد بود.

اگر برنامه‌هايي‌ كه‌ در بخش‌هاي‌ مختلف‌ كشور و از جمله‌ آموزش‌ و پرورش‌ براي‌ احياء امر نماز انجام‌ مي‌پذيرد در راستاي‌ نيل‌ به‌ چنين‌ اهداف‌ بلند مرتبه‌اي‌ باشد، بي‌ شك‌ّ اين‌ برنامه‌ها به‌ كمال‌ خود نايل‌ مي‌گردد و نسل‌ جوان‌ عزيز كه‌ آينده‌ سازان‌ اين‌ مملكت‌ هستند را به‌ نحو مناسب‌ تربيت‌ خواهد كرد. ان‌ شاء الله.

با تقدير صميمانه‌ از همه متصدّيان‌ برگزاري‌ اين‌ همايش‌، توفيقات‌ آنان‌ و ساير عزيزان‌ را در پيمودن‌ اين‌ مسير با اهميّت‌ از خداوند متعال‌ مسألت‌ مي‌كنم‌.

والسلام‌ عليكم‌ و رحمة الله و بركاته‌

حسين‌ المظاهري‌

21 ذي‌ الحجه‌ / 1431

1389/9/7