عنوان: خروج از محل اعتکاف
سوال :

معتکفي که امام جماعت مسجدي است، آيا مي‌تواند براي اقامه جماعت در آن مسجد در سه وقت شرعي از مسجد خارج شود و پس از اقامه جماعت برگردد؟ براي رسيدن به نماز جماعت (مأموم شدن) چطور؟


پاسخ:

اشکال ندارد، ولي نرود بهتر است.