عنوان: اجازه از پدر و مادر
سوال :

جواني بسيار علاقه به‌شرکت در اعتکاف دارد و احساس مي‌کند اين کار براي سازندگي روحي او مفيد و لازم است، ولي پدر و مادر او به دلايلي راضي به اين امر نمي‌شوند. در اين صورت، چه وظيفه‌اي دارد؟ آيا تفاوتي بين دختر و پسر در اين امر وجود دارد؟


پاسخ:

با نهی پدر و مادر جایز نیست.