عنوان: نکاه همراه با شهوت
سوال :
آيا نگاه همراه با شهوت در اعتکاف حرام است و موجب بطلان اعتکاف مي‌شود؟
پاسخ:

حرام است،ولي موجب بطلان اعتکاف نيست.