عنوان: عطر زدن
سوال :

در برخي مساجد معمولاً عطر مي‌زنند. اگر شخصي در اين‌گونه مساجد معتکف شود و چاره‌اي از آن نداشته باشد، چه وظيفه‌اي دارد؟


پاسخ:

 اشکال ندارد.