عنوان: خريد و فروش در حال اعتکاف
سوال :
خريد و فروش و معاملات در حال اعتکاف صحيح است يا خير و آيا موجب بطلان اعتکاف مي‌شود؟
پاسخ:

جايز نيست، ولي اعتکاف را باطل نمي‌کند، همچنان‌که معامله را هم باطل نمي‌کند.