عنوان: استعمال عطر توسط غير معتکفين و وظيفه معتکفين
سوال :
اگر غير معتکفي عطر زده باشد جايز است براي اقامه نماز جماعت يا شرکت در عمل ام داوود به جمع معتکفين برود؟ در اين صورت آيا معتکفين وظيفه دارند براي عدم استعمال بوي عطر اقدامي انجام دهند، مثلاً او را اخراج کنند يا خود جا به جا شوند؟
پاسخ:

جايز است و معتکفين وظيفه‌اي ندارند.