عنوان: زمان افطار
سوال :
در روزۀ ماه مبارک رمضان و غيره از چه زماني مي‌توان افطار کرد؟ آيا ملاک غروب خورشيد است يا اذان مغرب؟ زيرا بين غروب خورشيد تا اذان مغرب حدود 20 دقيقه فاصله است.
پاسخ:

باید از مغرب باشد.