عنوان: فرو بردن آب دهان مخلوط با خون
سوال :

اگر مقدار كمي خون از لثۀ روزه‌دار خارج شود و  با آب دهان او مخلوط گردد، فرو بردن آن، روزه را باطل مي‌كند يا نه؟


پاسخ:

روزه باطل نيست.