عنوان: خوردن آب براي کارکنان هواپيما
سوال :
اگر هواپيما در ارتفاع بالا و مسير طولانى در حال پرواز باشد و پرواز حدود دو ساعت و نيم تا سه ساعت طول بكشد، مهمان‌دار و خلبان هواپيما براى حفظ تعادل خود هر بيست دقيقه احتياج به نوشيدن آب دارند. در اين صورت، آيا در ماه مبارك رمضان، كفاره و قضاى روزه بر آنها واجب مى‌شود؟
پاسخ:

در فرض مذکور، اگر بتواند مسافرت نکند، و اگر نتواند بايد آب را بخورد، ولي روزۀ او قضا دارد.