عنوان: هيپنوتيزم
سوال :

راه‌ مقابله‌ با هيپنوتيزم‌ و يا خواب‌ مغناطيسي‌ چيست‌ و چگونه‌ بايد مبارزه‌ كرد؟


پاسخ:

حرام‌ است‌ و بايد نزديك‌ آن‌ نرفت‌.