عنوان: گروگان گيري جهت قطع دست اشغالگران بلاد اسلامي
سوال :

همان‌ گونه‌ كه‌ مستحضريد پس‌ از اشغال‌ عراق‌ توسّط‌ آمريكا و انگليس‌، گروه‌هائي‌ اقدام‌ به‌ گروگان گيري‌ از اتباع‌ كشورهايي‌ كه‌ عمدتاً حامي‌ اشغال‌ عراق‌ مي‌باشند كرده‌ و در ذيل‌ پرچم‌ لا اله‌ الا الله شرايطي‌ را اعلام‌ مي‌دارند كه‌ اگر آن‌ شرايط‌ فراهم‌ نشود اقدام‌ به‌ گردن‌ زدن‌ اين‌ افراد مي‌كنند كه‌ در مواردي‌ نيز چنين‌ شده‌ است‌. البته‌ ترديدهائي‌ در باره انگيزه‌ها و مسلمان‌ بودن‌ اين‌ گروه‌ها وجود دارد.

ـ از ديدگاه‌ شرع‌ مقدّس‌ اسلام‌ اين‌ گونه‌ اقدامات‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟

ـ روش‌ پيشنهادي‌ اسلام‌ براي‌ صيانت‌ از بلاد اسلامي‌ و رفع‌ اشغال‌ چيست‌؟

 


پاسخ:

اين‌ گونه‌ اعمال‌، از نظر شرع‌ و قانون‌ و عرف‌، علاوه‌ بر اين‌ كه‌ حرام‌ است‌، موجب‌ بدآموزي‌ و وهن‌ اسلام‌ عزيز است‌ و بعيد نيست‌ كه‌ اين‌ حركات‌ هم‌ جزئي‌ از توطئه‌هاي‌ شيطان‌ بزرگ‌ عليه‌ اسلام‌ عزيز باشد.