عنوان: ارتباط سياسي با ديانت
سوال :

 آيا سياست‌ جزء دين‌ است‌؟ منظور از سياست‌ چيست‌؟

 


پاسخ:

سياست‌ يعني‌ تدبير كه‌ حكومت‌ اسلامي‌ بايد از مرتبه عالي‌ آن‌ برخوردار باشد و همه مردم‌ مخصوصاً مسئولين‌، هر كس‌ به‌ اندازه پُست‌ و مقام‌ بايد داشته‌ باشد، بنا بر اين‌ سياست‌ از مهام‌ّ امور در اسلام‌ است‌.