عنوان: معافيت خمسي اتومبيل سواري
سوال :

 اينجانب يک دستگاه خودروي سواري براي مصرف خانگي و اهل و عيال خريده‌ام و در بعضي اوقات که به شهرستان مي‌رويم اگر مسافر در راه باشد سوار مي‌کنم و کرايه مي‌گيرم و يا گاه گاهي با توجه به اينکه شغلم مسافربري نيست اما در مسير مسافر سوار مي‌کنم و کرايه مي‌گيرم.

1. آيا اين خودرو از مصرف خانگي خارج مي‌شود و متعلق خمس مي‌شود؟

2. آن کرايه‌اي که دريافت مي‌کنم چه حکمي دارد؟

 

 


پاسخ:

آن خودرو خمس ندارد و کار شما و گرفتن کرايه اشکال ندارد.