عنوان: ارث پدر و فرزندي که همزمان فوت کرده اند
سوال :

پدر و فرزندي در سانحۀ رانندگي در آن واحد فوت نموده‌اند و حسب نظريۀ کميسيون پزشکي قانوني تقدّم و تأخّر زماني فوت نامبردگان مجهول مي‌باشد. خواهشمند است بفرمائید آيا آن پدر و فرزند از يکديگر ارث مي‌برند يا خير؟

 

 

 

 


پاسخ:

در فرض مذکور پدر و فرزند از يکديگر ارث مي‌برند.