عنوان: لزوم پرهيز از هرگونه حرکت تخريبي در تبليغات
سوال :

از سوی برخی حامیان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعمال ناشایستی صورت می پذیرد. آیا منتشر کردن این اعمال با تصاویر و انتقاد از نامزد مربوطه، به علت سکوت آن نامزد در مقابل اعمالی که در حمایت از او صورت می پذیرد، به جهت رأی دادن مردم به کاندیدای اصلح جایز است؟پاسخ:

بسمه‌تعالي

شما از نامزدي که اصلح تشخيص داد‌ايد، تعريف و ترويج کنيد. ولي تخريب ديگران جائز نيست.

حسین المظاهری

12/3/1388