عنوان: عدم تعيين مصداق انتخاب اصلح توسط مراجع
سوال :

آیا بهتر نبود مراجع عظام تقلید در خصوص رهنمودهای رهبر معظّم، کمی تأمل می نمودند و مصداق ها را واکاوی نموده و فرد اصلح را انتخاب می نمودند و حمایت خود را از اصلح اعلام می کردند؟ با انتخاب فرد نامناسب هر روز باید پیام و فتوایی در رد عملکردها بدهند. آیا وظیفۀ بالفطرۀ مراجع کمک به شناسایی فرد اصلح نیست؟پاسخ:

بسمه‌تعالي

مراجع تقليد همانند مقام معظّم رهبري، صرفاً توصيه و اصرار به شرکت گسترده و آگاهانه در انتخابات و همچنين انتخاب شخص اصلح را داشته و دارند، ولی مشخص نمودن مصداق و تعیین موضوع، شأن فقيه نيست و مربوط به خود مردم مؤمن و آگاه است.

حسین المظاهری

12/3/1388