عنوان: فروش قسطي اجناس با قيمت بالاتر
سوال :

آیا این روشهای قسطی که رایج است و فروشنده در قبال مدت پرداخت اقساط، مبلغی بر قیمت جنس می افزاید و به اصطلاح بازاری ها جنس را مدت دار می فروشد، صحیح است؟


پاسخ:

صحيح است