عنوان: اتّخاذ چند وطن
سوال :
آيا کسي مي‌تواند چند وطن داشته باشد؟ مثلاً سه وطن را براي خود انتخاب کند.
پاسخ:
هر مقدار که قصد ماندن جایی را داشته، به عنوان دائم یا موقت، وطن او است.