عنوان: حکم تحقق وطن دوم
سوال :
چگونه محل دوم حکم وطن شخص را پيدا مي‌کند؟ آيا چند سال ماندن کفايت مي‌کند يا نيت لازم دارد يا بايد شخص از جايي اعراض نمايد؟‌
پاسخ:

کسی که قصد دارد مدتی، مثلاً دانشجو مدت چهار سال، در شهری بماند، وطن موقت او است و همچنین تاجری که تجارت‌خانه در چند شهر یا مملکت دارد، همة آنجا وطن او است.