عنوان: ترديد در ضرر براي زن شيرده
سوال :
زن شيرده که نمي‌داند روزه گرفتن براي خود و بچه‌اش مضر است يا خير، چه وظيفه‌اي دارد؟
پاسخ:
از دکتر متديّن و متخصّص بپرسد.