عنوان: اعلام کشورهاي همسايه
سوال :
زمانی که همه یا اکثر کشورهای همسایه اعلام اول ماه کنند، آیا می‌توان به اعلام آنها اطمینان نمود؟
پاسخ:
فايده ندارد.