عنوان: خمس لوازم ذخيره شده و پول پس انداز جهت اموال در آينده
سوال :

مستدعي‌ است‌ به‌ دو سؤال‌ ذيل‌ پاسخ‌ مرقوم‌ فرمائيد:

1) اگر انسان‌ لباس‌، لوازم‌ التحرير و يا لوازم‌ خانگي‌ از قبيل‌ تلويزيون‌، راديو، يخچال‌ و غيره‌ را خريداري‌ كرده‌ و براي‌ مصارف‌ آينده‌ نگه‌ دارد بگونه‌اي‌ كه‌ بمدّت‌ بيش‌ از يك‌ سال‌ بدون‌ استفاده‌ بماند، آيا خمس‌ به‌ آنها تعلّق‌ مي‌گيرد؟ با توجّه‌ به‌ اينكه‌ اين‌ شخص‌ يك‌ كارمند آموزش‌ و پرورش‌ است‌ و حقوق‌ ثابت‌ و مشخّص‌ دارد و پس‌ از اينكه‌ حقوق‌ چند ماه‌ را روي‌ هم‌ جمع‌ كرد مي‌تواند اين‌ لوازم‌ را خريداري‌ كند.

2) در صورتي‌ كه‌ با توجّه‌ به‌ توضيحات‌ فوق‌ يك‌ كارمند با حقوق‌ و مزاياي‌ ثابت‌ بخواهد زميني‌ خريداري‌ كند و يا خانه‌اي‌ بخرد بايد حدّاقل‌ چند سال‌ حقوق‌ خود را در بانك‌ نگه‌ دارد تا هنگامي‌ كه‌ به‌ مبلغ‌ مورد نظر رسيد اقدام‌ به‌ خريد خانه‌ كند و يا خانه‌ سازي‌ نمايد، آيا به‌ پولي‌ كه‌ به‌ اين‌ منظور به‌ مدّت‌ بيش‌ از يك‌ سال‌ مي‌ماند خمس‌ تعلّق‌ مي‌گيرد؟ و در صورتي‌ كه‌ پاسخ‌ مثبت‌ است‌ آيا بايد مثلاً خمس‌ پنج‌ سال‌ را پنج‌ مرتبه‌ داد و يا اگر يكبار خمس‌ بدهيم‌ براي‌ پولي‌ كه‌ پنج‌ سال‌ در بانك‌ مانده‌ كافي‌ است‌؟

 


پاسخ:

1) اگر در آينده‌ مورد احتياج‌ اوست‌ و اگر الان‌ تهيه‌ نكند بعداً نمي‌تواند تهيه‌ كند خمس‌ ندارد.

2) خمس‌ دارد ولي‌ مي‌تواند با حاكم‌ شرع‌ مصالحه‌ كند.