عنوان: استفاده از لوازم آرايشي در هنگام روزه‌داري
سوال :
حكم استفاده از ادكلن، لاک و ديگر وسائل‌ آرايشي براي روزه‌دار چيست؟
پاسخ:
اشکال ندارد.