عنوان: پاک شدن زمين نجس با آب جاري
سوال :

زمین سنگ فرش یا آجر فرش به بول و غیره نجس شده، آیا پس از آنکه آب شیلنگ را به آن وصل کردیم و عین نجاست از بین رفت، پاک می شود یا لازم است غساله آن را جمع کنیم؟


پاسخ:

پاک می شود و لازم نیست غساله آن را جمع کنید.