عنوان: نحوه جبران رنجاندن دل ديگران
سوال :

من دل کسی را رنجانده ام و با یک عملی ناراحتش کرده ام. چگونه این ناراحتی را از خودم دور کنم؟


پاسخ:

اگر مي توانيد دل او را به دست آوريد والا به او دعا كنيد.