عنوان: خواندن مرثيه هاي دون شأن ائمه
سوال :

آيا خواندن نوحه و مرثيه هایي كه در آنها شأن امامان «عليهم السلام» مخصوصا حضرت حسين«عليه السلام» و كاروان اسيران رعايت نمي شود، جايز است؟


پاسخ:

جائز نيست.