عنوان: حائل ميان زن و مرد در نماز
سوال :

چند وقتي است در گلزار شهداي محل شب هاي جمعه اقدام به برگزاري دعاي روحبخش كميل به همراه نماز جماعت مغرب و عشاء نموده ايم . در اين گلزار شهدا يك ديوار سنگي به ارتفاع تقريبي 40 سانتي متر و عرض تقريبي 25 سانتي متر باعث جدايي 2 قسمت اين گلزار از يكديگر شده است و به جهت اقامه نماز جماعت برادران در سمت راست ديواره پشت سر امام جماعت و خواهران سمت چپ ديواره (با اتصال از صف دوم و يا سوم) قرار ميگيرند . اما اين مسئله مطرح گشته كه اين ديواره را نمي توان به عنوان حائل محسوب كرد و بايد خواهران پشت سر برادران قرار گيرند و يا اينكه ديواره برداشته شود و از حائل پارچه اي استفاده گردد . بنابراين آيا مورد بالا صحيح است و نمي توان ديواره را حائل محسوب كرد و در فرض صحت نمازهاي خوانده شده چه حكمي دارد؟  


پاسخ:

نماز جماعت به طوري كه نوشته ايد صحيح است و اشكال ندارد.