عنوان: کشتن بيمار در بيهوشي مطلق
سوال :

شخصی بر اثر تصادف دوازده سال است که در بیهوشی به سر می برد، یا بیماری پس از عمل جراحی به هوش نیامده است. آیا می توان با تزریق آمپول به زندگی وی پایان داد؟


پاسخ:

جائز نيست.