عنوان:
سوال :

چندسالي است در ايام تابستان به دليل زنده نگهداشتن ياد و خاطره شهدا شبهاي جمعه در گلزار شهداي محل به لطف خدا موفق به برگزاري دعاي كميل همراه با نماز جماعت مغرب و عشاء شده ايم .

 1) اما مدتي است اين شبهه را در بين مؤمنان محل انداخته اند چون خواندن نماز در قبرستان كراهت دارد پس بهتر است اين مراسم در يكي از مساجد محل برگزار شود .

 2) چون سيستم صوتي در فضاي آزاد است مي گويند اشكال دارد و اين در صورتي است كه تعداد همسايگان اين گلستان شهدا اندك است و همسايگان از انجام عمل فوق رضايت داشته و حتي از هيچ گونه همكاري و كمك نيز دريغ نمي كنند .

 با توجه به مطالب فوق نظر حضرتعالي در مورد ادامه كار چيست ؟ آيا به اين كار تشويق مي نماييد يا خير؟  


پاسخ:

در صورت مذکور اشکال ندارد.