عنوان: واگذاري بلاعوض مبلغ معين با قرعه کشي
سوال :
 اگر چند نفر مبلغ معين یا جنسي را روى هم بگذارند و با قرعه كشي تمام آن را به صورت بلاعوض به يك نفر واگذار كنند، اشكال دارد؟
پاسخ:

اگر آنها به عنوان اينكه شايد به نام يكي از آنها بيايد پول بدهند قمار است و جايز نيست.