عنوان: منع كردن پد و مادر از شركت در مراسم اهل بيت«عليهم السلام»
سوال :

آیا پدر و مادر اجازه دارند فرزند و نوجوانان خود را از شرکت در مجالس اهل بیت«عليهم السلام» منع نمایند؟ اگر منع نمودند، آیا اطاعت از آنان واجب است ؟


پاسخ:

اگر مخالف عزا باشد، اطاعت او لازم نيست و منع او گناه دارد و اگر شركت نكردن براي يك امر عقلائي باشد، اطاعت لازم است.