عنوان: اجازه رفتن به مكان هاي تفريحي براي فرزند مجرد
سوال :

رفتن به مكان هاي تفريحي مثل پارك، سينما و... بدون اطلاع و اجازه پدر و مادر براي دختر يا پسر مجرد چه حكمي دارد؟


پاسخ:

دختر بايد اجاره بگيرد و پسر اگر احتمال مفسده داشته باشد، بايد اجازه بگيرد.