عنوان: اذن پدر براي بيرون رفتن اولاد
سوال :

آيا اذن پدر براى دانشجويان در مورد رفتن به نماز جمعه و جماعات و كلاس هاى تفريحى لازم است؟


پاسخ:

در دخترها بلي و در پسرها بايد نهي آنها نباشد ولي اذن آنها شرط نيست.